Jag har arbetat med översättning och andra språktjänster sedan 2002 och startade Språk i skrift 2010.

Specialistområden

Under min anställning på en översättningsbyrå, som inleddes 2002, arbetade jag huvudsakligen med EU-relaterade texter, som parlamentsdebatter, ändringsförslag, meddelanden och parlamentsfrågor. Men jag översatte också utbildningsmaterial, företagskommunikation, administrativa texter och marknadsföring. Efter ett uppehåll, då jag studerade svenska vid Göteborgs universitet i två år, började jag även korrekturläsa och språkgranska svenskskrivna texter och kontrolläsa översättningar.

Sedan jag startade egen firma 2010 har jag också börjat översätta samhällsvetenskapliga texter och barn- och ungdomslitteratur.

Exempel på uppdragsgivare

Bonnier Magazines & Brands: Allt om Trädgård, Forskning & Framsteg

Tidskriften Vetenskap & Allmänhet

Göteborgs universitet

Örebro universitet

Exempel på andra uppdrag
facktexter:

Företagsintern utbildning: workshop om marknadsföringsstrategier. Från nederländska.

Utbildningsmaterial och nyhetsbrev för snabbmatskedja, löpande under 4 år. Från engelska.

Intranätartiklar för teknikkonsultkoncern om hållbarhet inom infrastruktur. Från engelska.

Internutbildnings- och marknadsföringsmaterial för multinationellt bygg- och fastighetsföretag. Från engelska.

Utbildningsmaterial för skolan: övningar för läs- och skrivkunnighet. Från nederländska.

Speakertext till reklamfilm för möbelföretag. Från norska.

BÖcker:

Balladen om döden. Författare: Koos Meinderts och Harrie Jekkers, illustratör: Piet Grobler. Från nederländska.

Farmor hyr en katt. Författare och illustratör: Ceseli Josephus Jitta. Från nederländska.

Pojken som inte ville vara rädd. Författare: Mathilde Stein, illustratör: Mies van Hout. Från nederländska.

Vogue: smycken. Författare: Carol Woolton. Från engelska.