Språk i skrift grundades 2010 av mig, Maria Andersson. Jag har arbetat med översättning och andra språktjänster sedan 2002.

Tjänster

Översättning från engelska, nederländska och norska till svenska. Huvudsakliga ämnesområden är samhällsvetenskap, marknadsföring, företagskommunikation, utbildning och barnböcker.

Korrekturläsning och språkgranskning av svenska texter samt kontrolläsning av översättningar.

Specialistområden

Under min anställning på en översättningsbyrå, som inleddes 2002, arbetade jag huvudsakligen med EU-relaterade texter, som parlamentsdebatter, ändringsförslag, meddelanden och parlamentsfrågor. Men jag översatte också utbildningsmaterial, företagskommunikation, administrativa texter och marknadsföring. Efter ett uppehåll, då jag studerade svenska vid Göteborgs universitet i två år, började jag även korrekturläsa och språkgranska svenskskrivna texter och kontrolläsa översättningar.

Sedan jag startade egen firma 2010 översätter jag också samhällsvetenskapliga texter, fackböcker och barn- och ungdomslitteratur.

Exempel på uppdragsgivare

Bonnier Magazines & Brands: Allt om Trädgård, Forskning & Framsteg

Vetenskap & Allmänhet

Göteborgs universitet

Örebro universitet

Exempel på andra uppdrag
facktexter:

Företagsintern utbildning: workshop om marknadsföringsstrategier. Från nederländska.

Utbildningsmaterial och nyhetsbrev för snabbmatskedja, löpande under 4 år. Från engelska.

Intranätartiklar för teknikkonsultkoncern om hållbarhet inom infrastruktur. Från engelska.

Internutbildnings- och marknadsföringsmaterial för multinationellt bygg- och fastighetsföretag. Från engelska.

Utbildningsmaterial för skolan: övningar för läs- och skrivkunnighet. Från nederländska.

Speakertext till reklamfilm för möbelföretag. Från norska.

Korrekturläsning av myndighetstexter på olika områden. Löpande.

FAckBÖcker:

Mjuk stad. Författare: David Sim. Från engelska. (Arkitektur, stadsplanering)

Big World Small Planet: välfärd inom planetens gränser. Författare: Johan Rockström, fotograf: Mattias Klum. Från engelska, tillsammans med Anja Allwood och Irene Elmerot. (Miljö)

Vogue: smycken. Författare: Carol Woolton. Från engelska. (Smycken, design)

BARNBÖCKER:

Balladen om döden. Författare: Koos Meinderts och Harrie Jekkers, illustratör: Piet Grobler. Från nederländska.

Farmor hyr en katt. Författare och illustratör: Ceseli Josephus Jitta. Från nederländska.

Pojken som inte ville vara rädd. Författare: Mathilde Stein, illustratör: Mies van Hout. Från nederländska.